Korsbåndskade

I kneleddet er det to korsbånd, et fremre og et bakre, som sammen gjør kneleddet stabilt. Dersom et korsbånd helt eller delvis ryker vil kneleddet bli ustabilt.

Korsbåndskader/Cruciataruptur

Når korsbåndet skades fører det til strekk i leddkapsel og smerte ved belastning av bakbenet, betennelsesreaksjoner i leddet og forkalkninger på sikt. Ved en akutt skade vil hunden ofte ikke tråkke ned på bakbenet i det hele tatt. Ved mer kroniske skader og delvise avrivninger av korsbåndet vil hunden kunne vise varierende grad av halthet av ulik varighet og stivhet i bakbenet etter hvile.

Korsbåndskade er en vanlig årsak til bakbenshalthet hos hund. Det forekommer også på katter. Alle hunderaser kan rammes og tradisjonelt har det vært et problem hos middelaldrende og eldre hunder. Men korsbåndskader viser seg nå å være et økende problem også hos yngre hunder av store raser.
Det kan være flere årsaker til korsbåndskade.
Alle hunder kan ryke korsbåndet ved akutt skade. Det har da skjedd en overstrekning og indre rotasjon som fører til at ett, oftest det fremre, eller begge korsbånd ryker.

Ved de aller fleste korsbåndskader har det foregått en betennelses prosess i korsbåndet i forkant av skaden, som har ført til en gradvis svekkelse som gjør at korsbåndet plutselig ryker helt eller delvis. Haltheten kan da enten komme plutselig uten forutgående skade, men den kan også komme gradvis. Som en følge av betennelsesprosessen har hunden på dette tidspunktet ofte samtidig forkalkninger (arthritt) i kneleddet. Denne arthritten er nedbrytende for leddet og utviklingen forverres med økende alder.
Årsaker til svekkelse av korsbåndet og forkalkninger kan være anatomiske forhold og ganglag hos den enkelte hund. Patellaluksasjon (løse kneledd) predisponerer også.

Meniskskade

Ved korsbåndskade er det ikke uvanlig med samtidig skade av menisken. Dette som en følge av ustabiliteten som oppstår i leddet. Det er to menisker i kneleddet som i hovedsak fungerer som støtdempere mellom lårbenet og leggbenet. De bidrar også til stabiliteten i leddet. Meniskene består av fiberbrusk og er derfor ikke synlige på et røntgenbilde. Er menisken skadet må deler av den eller hele menisken fjernes. Ved operasjon av korsbåndet undersøkes alltid menisken samtidig.

Aktuelle undersøkelser


Dersom veterinæren mistenker korsbåndskade hos din hund er det viktig med en grundig undersøkelse av kneleddet. Fordi kneleddet er smertefullt og det er mye muskulatur i låret vil det i de fleste tilfeller være nødvendig å gi hunden et beroligende middel under undersøkelsen. Veterinæren sjekker for bla hevelser i leddet og i hvilken grad kneleddet er ustabilt. I tillegg er det viktig med gode røntgenbilder av kneet, der man ser etter evt forkalkninger og andre anatomiske forhold som er viktig for å bestemme hvilken behandlingsmetode man skal anbefale.

Behandling

Siden et korsbånd som er skadet ikke vil kunne gro sammen igjen vil hunden i de fleste tilfeller trenge en operasjon for å stabilisere leddet. Alle korsbåndskader disponerer for forkalkninger på sikt, uavhengig av type behandling som velges.
Det finnes flere behandlingsalternativer. Ikke-kirurgisk behandling kan være et alternativ hos svært små hunder (<10kg), kombinert med et opptreningsprogram og smertestillende-og betennelsesdempende medisin.
Idag kan korsbåndskader opereres med flere ulike metoder. Ved Groruddalen Dyreklinikk tilbyr vi følgende operasjonsmetoder:
Lateral Suture Stabilisering
Hensikten er at funksjonen til korsbåndet som er inni leddet erstattes ved å plassere en nylontråd på utsiden av leddet, en såkalt ekstrakapsulær stabilisering. Tråden virker som en temporær stabilisator mens hunden lager et funksjonelt arrvev rundt kneleddet. Det er arrvevet som gir stabilitet på lang sikt.
Tight Rope CCL
Nå har vi også gleden av å tilby korsbåndsoperasjoner med Tight rope systemet. Metoden ble utviklet i 2005 for oppnå en minimalt invasiv og forbedret ekstrakapsulær stabilisering.
En syntetisk fibertråd føres gjennom små hull som drilles i lår-og leggben. Dette gir en ben-til ben stabilisering under helingsprosessen. Den syntetiske fibertråden som brukes har egenskaper som gjør den enda sterkere enn nylontråden, og da det i tillegg er en ben-til ben fiksering gjør dette at metoden har en svært høy suksessrate. Undersøkelser viser også at metoden har svært lav komplikasjonsrate.

Hunden vil trenge en opptreningsperiode på 8-12 uker etter operasjonen. Dette innebærer kun korte lufteturer i bånd (5-10 min) de første 8 ukene, deretter gradvis opptrening. Dersom ønskelig henviser vi hunden til rehabilitering etter operasjonen. Slik kontrollert opptrening bidrar til kortere rekonvalesens og et mer optimalt resultat etter skaden.


Skriv ut
Legg til i favoritter
 
Skriv ut
 
 
 
 
Copyright Groruddalen Dyreklinikk AS 2013
Stovner Senter 3, 0985 OSLO
TLF: 22 78 84 84

 

Godkjent dyreklinnik