Sterilisering og kastrering av dyr

Ved Groruddalen dyreklinikk utfører vi sterilisering og kastrering av de fleste arter kjæledyr.

En sterilisering, eller riktigere sagt kastrering av hunndyr, innebærer et kirurgisk inngrep under full narkose der vi fjerner livmor og begge eggstokker. En kastrering av hanndyr innebærer fjerning av begge testikler under full narkose.

Sterilisering/kastrering av hunder


Tisper:
Tisper blir kjønnsmodne ved 6-7 mnd alder, men det er store individuelle og raseavhengige variasjoner, fra 4-22 mnd kan være normalt.Det vanligste er at tisper har løpetid to ganger i året, men også her er det store individuelle forskjeller.
Den vanligste årsak til sterilisering av tispe er at det foreligger en medisinsk tilstand. De vanligste medisinsk årakene er ulike betennelsestilstander i livmoren, hormonproduserende cyster på eggstokker eller ulike svulsttilstander i livmor og eggstokker. Det kan også være aktuelt å sterilisere tisper med adferdsproblemer som bla innbilt svangerskap og depresjon etter løpetiden.
Sterilisering kan også utføres som en del av forebyggende behandling av jursvulster. Skulle dette være aktuelt vil dyrlegen diskutere dette med eier i hvert enkelt tilfelle.
Snakk med veterinæren din dersom sterilisering er aktuelt for din hund.

Innbilt svangerskap
Alle ikke-drektige tisper gjennomgår i virkeligheten en falsk drektighet i perioden inntil 3 mnd etter løpetid. Betegnelsen innbilt svangerskap brukes derimot bare på tisper som viser tydelige fysiske og psykiske symptomer på drektighet. Symptomer kan være betydelig forstørrede jurkjertler og varierende grad av melkeproduksjon. De kan også legge på seg og ha økt appetitt. Noen blir veldig rolige, vil ikke på tur og kan virke "deprimerte". Enkelte tisper kan vise tegn på fødsel med redebygging, rastløshet, nedsatt matlyst og adopsjon av ulike gjenstander (valper). Tilstanden kan således bli plagsom både for hund og eier.

Kastrering av hannhunder

Det er flere medisinske tilstander der kastrering er anbefalt som en del av behandlingen. Dette kan for eksempel være ved ulike sykdomstilstander i prostata, enkelte svulsttyper rundt endetarmen og ved svulster i testiklene, med mer. Veterinæren vil i de aktuelle tilfellene diskutere dette med eier.
Kastrering kan også være aktuelt hos hannhunder som har adferdsproblemer som enkelte typer av aggresjon, dominansproblemer, hyperseksuell adferd og ved overdreven urinmarkering. Snakk med din dyrlege dersom kastrering kan være aktuelt for din hund.

De vanligste bivirkningene etter sterilisering og kastrering hos hund er vektøkning og endret pelskvalitet.


Sterilisering og kastrering av katter

Vi anbefaler at katter som ikke skal brukes i avl steriliseres/kastreres. Katter kommer i kjønnsmodningen ved 6-9 mnd alder og de kan steriliseres/kastreres fra 5-6 mnd alder.

Brunst hos hunnkatter
De fleste katter har brunstsesong og de kommer i brunst mange ganger i løpet av denne. Sesongen starter ofte i januar og strekker seg til utpå høsten. Enkelte katter kan likevel komme i brunst gjennom hele året. Dette gjelder særlig innekatter da lys og klimaforhold påvirker kattens brunstsyklus.Katter har indusert ovulasjon, dvs at eggløsning kun skjer dersom katten parres. Dersom katten ikke får eggløsning kommer brunsten vanligvis med 2-3 ukers intervaller, men det kan variere fra 7-40 dager, og enkelte katter har konstant brunst. Får katten eggløsning uten at den blir drektig kommer brunsten igjen etter ca 6 uker.Typiske brunstsymptomer hos katt er at de blir mer kjælne og kontaktsøkende, de kan gni seg inntil for eksempel møbler og bena til mennesker, mjaue mer og rulle rundt på gulvet. Utover i brunsten øker symptomene, de holder halen til siden, kan ha hyppig urinering og økt behov for å forlate hjemmet. Enkelte katter kan også bli mer aggressive under brunsten. Brunstsymptomene kan hos mange katter bli svært sterke og dermed plagsomme for både eier og katt.Etter steriliseringen, der livmor og eggetsokker er fjernet, vil ikke katten lenger komme i brunst og kan derfor ikke bli drektig. Inngrepet har lite bivirkninger. En sterilisering vil også redusere risikoen for svulster i jurkjertlene. Steriliseres katten før første løpetid reduseres denne risikoen med opptil 90%. P-piller til katt øker derimot risikoen for utvikling av jursvulster og er derfor kun anbefalt til avlskatter der sterilisering ikke er aktuelt og da i kortest mulig periode.

Kastrering av hannkatter
Kjønnsmodningen hos hannkatten merkes ofte ved at urinen lukter mer og innekatter vil kunne markere inne ved å urinere på ulike objekter. Hannkatten får økt trang til å streife og de er mer utsatt for slossing og skader som følge av dette.Etter kastreringen vil ikke katten være formeringsdyktig, og de fleste av symptomene nevnt over vil avta.Kastrering og sterilisering av kanin


Kastrering av hannkanin reduserer aggressivitet og forhindrer at kaninen formerer seg. Ved kastrering fjernes begge testiklene. Hannkaninen kan formere seg inntil en måned etter at begge testiklene er fjernet. Hunnkaniner bør også kastreres eller steriliseres som det også kalles. Inngrepet går ut på å fjerne livmor og eggstokker. Dette forhindrer at kaninen blir drektig, reduserer aggressive tendenser og forhindrer at kaninen får livmorkreft, hvilket er en relativt vanlig sykdom på intakte eldre hunnkaniner. Kastrering og sterilisering er kirurgiske inngrep som utføres i full anestesi. Det er vanlig å kastrere eller sterilisere kaniner når de er 4-6 måneder.
Kaninen leveres etter avtale på klinkken om morgenen, den skal IKKE faste. Den kan hentes samme ettermiddag/kveld.Sterlisering og kastrering av ilder


Alle hunn-ildere bør kastreres/steriliseres, dersom de ikke skal brukes i avl.Det er farlig for hunn-ildere å stå i brunst lenge. Dersom ilderen kommer i brust og den ikke skal brukes i avl må den kastreres umiddelbart eller få hormonsprøyte slik at den kommer ut av brunst igjen. Hunn-ildere i brunst blir hovene nedentil. Dersom ilderen blir stående i brunst vil beinmargen slutte å produsere røde og hvite blodceller og blodplater. Dette kan føre til at ilderen dør.
Hann-ildere har stram lukt dersom de ikke blir kastrert derfor er det mye lettere å dele hus med en kastrert ilder. De fleste ildereiere velger å kastrere hann-ilderen sin. Det er vanlig å kastrere/sterilisere ildere ved ca 6 måneders alder.


Sterilisering og kastrering av marsvin

Det er vanlig å kastrere hannmarsvin slik at de ikke kan få unger.Når marsvinet blir kastrert fjernes begge testiklene. Marsvinet må få full anestesi under operasjonen. Hannmarsvin kan forplante seg en stund etter at de har blitt kastrert.
Hunnmarsvin blir kun sterilisert/kastrert dersom man har medisinsk grunn til det.Dersom hunnmarsvinet skal få unger bør de få det første kullet i 6 måneders alder. Dersom marsvinet blir gravid etter dette er det stor sannsynlighet for at fødselskanalen har blitt for trang til at ungene kan bli født på vanlig måte. I slike tilfeller er situasjonen kritisk for både mor og barn, selv om et hastekeisersnitt blir utført. Marsvin som har fått unger i ung alder utvikler fødselskanalen slik at de kan føde igjen seinere i livet.
Marsvin leveres om morgenen etter avtale, de skal IKKE faste. De kan hentes hjem samme ettermiddag/kveld.
 
Skriv ut
 
 
 
 
Copyright Groruddalen Dyreklinikk AS 2013
Stovner Senter 3, 0985 OSLO
TLF: 22 78 84 84

 

Godkjent dyreklinnik