Patellaluksasjon

Patellaluksasjon er en vanlig lidelse i kneleddet hos miniatyrhunder.

Hva er patellaluksasjon?

Patella, eller kneskjellet, ligger innskutt i lårets store strekkmuskulatur og skal normalt ha sin posisjon i en fure, patellarfuren, nederst på lårbenet.Patella festes med en sene ned til leggbenet. I sideretning er patella stabil ved at den ligger nede i patellarfuren omsluttet av muskelhinner. Patella skal normalt ikke kunne skyves ut av patellarfuren. Patellaluksasjon er betegnelse på en tilstand der kneskjellet, patella, ikke lenger ligger stabilt, men kan glippe ut av sin normale plassering , dvs luksere. Luksering sees både innover, vanligst hos små raser, og utover, vanligst hos store raser. I de mest alvorlige tilfellene ligger patella permanent utenfor patellarfuren. Graden av patellaluksasjon angis fra 1-4. Når patella lukserer er det som regel et resultat av forandringer i hele bakbenet, både i skjelett og muskulatur. Det har skjedd en feilutvikling av benets akse i vekstperioden. Ugunstige bygningstrekk vil da gi skjevt drag på kneskålen. I enkelte tilfeller kan luksasjon også skyldes direkte traume mot kneet.
Vanlige symptomer

Patellaluksasjon er en vanlig årsak til halthet hos hund. Det forekommer også hos katt. I 20-50% av tilfellene er begge kneledd affisert. Symptomer viser seg ofte allerede ved ung alder. Hos hunder i vekst er det viktig å stille diagnosen tidlig slik at tilstanden kan korrigeres for å forhindre videre feilutvikling av benet.

Symptomer


Symptomer er varierende grad av halthet ,fra å kun halte i kortere perioder eller et par skritt, til å ikke ville trå ned på foten i det hele tatt.

Behandling


Viser hunden kliniske symptomer på luksasjon er behandlingen kirurgisk korrigering. Dette er det nest vanligste inngrepet i kneleddet etter korsbåndskirurgi.
Avhengig av hvor store anatomiske avvik det er i bakbenet og grad av patellaluksasjon jo mer omfattende blir den kirurgiske behandlingen. Ved Groruddalen Dyreklinikk korrigeres luksasjon i de mildeste tilfellene med en kombinasjon av ulike forsterkningsteknikker der man bla setter inn et kunstig trådmateriale rundt leddet utenfor leddkapselen for å holde kneskjellet på plass.I tillegg blir ofte muskelhinnene rundt kneleddet strammet inn. I de mer alvorlige tilfellene blir selve kneskjellets feste til leggbenet flyttet, såkalt transposisjon av tuberositas tibia. Hos enkelte hunder må man i tillegg til dette lage furen til kneskjellet i lårbenet dypere for at den skal ligge stabilt, såkalt trochleoplasty.

Hunden vil trenge en opptreningsperiode på 4-6 uker og de fleste hunder oppnår god funksjon av benet etterpå. Ved behov kan hunden henvises for rehabiliteringstrening.
 
Skriv ut
 
 
 
 
Copyright Groruddalen Dyreklinikk AS 2013
Stovner Senter 3, 0985 OSLO
TLF: 22 78 84 84

 

Godkjent dyreklinnik