Osteochondrose

Unge hunder kan i vekstperioden rammes av flere ulike lidelser. En av disse er osteochondrose.

Flere av lidelsene som utvikles under hundens vekstperiode krever kirurgisk behandling. For at prognosen skal bli best mulig er det viktig at diagnosen stilles tidlig, helst før hunden er ferdig utvokst. Det er derfor viktig at unge hunder med symptomer som halthet kommer til undersøkelse hos en dyrlege.

Osteochondrose


Osteochondrose er en lidelse i leddbrusken som først og fremst rammer unge hunder av store raser under vekstperioden. I de lange rørknoklene skjer det en gradvis omdanningsprosess fra brusk til benvev ettersom hunden vokser. Oppstår det en forstyrrelse i denne omdanningsprosessen vil det kunne danne seg defekter i bruskflaten til leddet. Dette skjer lokalt og det kan danne seg små områder i leddflaten der det blir værende unormalt mye brusk. Det kan dannes seg sprekker og små bruskflak kan løsne. Det settes i gang en betennelsesprosess i leddet som gir smerte og halthet. De fleste hunder viser symptomer mellom 5 og 8 mnd alder. Osteochondrose påvises oftest i skulder, albue, kne og haseledd. Diagnosen stilles vha røntgenbilde av leddet. I enkelte tilfeller, særlig i kne-og haseledd påvises lidelsen ofte ved artroskopisk undersøkelse. I de fleste tilfeller vil behandlingen være å fjerne den unormale brusken, enten ved å åpne leddet kirurgisk, eller det kan gjøres artroskopisk. Osteochondrose kan senere føre til forkalkninger i leddet .
Prognosen vil variere fra god til avventende og avhenger av hvilket ledd som er affisert og hvor stor bruskdefekten er.
Rasktvoksende hunder av større raser er predisponert, og det sees en hyppigere forekomst hos hannhunder sammenlignet med tisper.
 
Skriv ut
 
 
 
 
Copyright Groruddalen Dyreklinikk AS 2013
Stovner Senter 3, 0985 OSLO
TLF: 22 78 84 84

 

Godkjent dyreklinnik