Reise med katt

Mange eiere opplever at kattene deres mistrives under reising.

Reisesyke hos katt

Det er som regel kvalme eller stress/redsel som plager katten når den er ute på reise med ulike transportmidler. De mest fremtredende symptomene er oppkast, sikling, uro og pesing. Mjauing og uling er også ganske vanlig.
Her er noen tiltak eierne kan gjøre for å få reisen mest mulig behagelig for katten.
For bilkjøring kan tidlig tilvenning med mange korte turer fungere bra.
Kvalmedempende medisiner som Postafen kan benyttes med god effekt for de kattene som kun kaster opp. Postafen kjøpes reseptfritt på apotek. Postafen hjelper mot kvalme, men ikke mot angst/redsel. Tabletten gis et par timer før reisen. En katt kan få ca 1/4 tablett. Dyrene blir ofte trøtte av tablettene.

Andre typer beroligende og stressdempende hjelpemidler er feromoner. Disse anbefales brukt som eneste behandling eller som tilleggsbehandling til reisesyketabletter. Feromoner får du hos veterinæren din.
Produktet til katt heter Feliway. Dette er et hjelpemiddel for å redusere kattens stressnivå og kan gi katten en følelse av sikkerhet i hjemlige og fremmede omgivelser. Produktet inneholder kattens egne duftstoffer, og virker beroligende. Feliway er en syntetisk analog til kattens ansiktsferomon og blir ikke klassifisert som et legemiddel. Ved å bruke Feliway vil man gjenskape kattens følelse av å være hjemme og dermed eliminere uønsket adferd. Feliway finnes som spray og kan brukes på hjørnene i transportburet i god tid før reise.

Regler for innførsel til Norge fra utlandet

Her følger et utdrag fra regelverket fastsatt av mattilsynet. For mer inngående informasjon anbefales det at eier før evt reise går inn på www.mattilsynet.no/reise med dyr der det til enhver tid er oppdatert informasjon. Husk det er eiers ansvar at katten tilfredsstiller de til enhver tid gjeldene krav fastsatt av mattilsynet.

NB! fra 1.januar 2015 gjelder nye innførselsregler fastsatt av mattilsynet.


Innførsel fra Sverige:
Fra  Januar 2015 må katter som innføres fra Sverige ha gyldig id-merking og gyldig EU-pass.
Kan kontakt med klinikken så hjelper vi til med dette .dersom du ikke har pass allerede.

Innførsel fra øvrige EU- land:
Katter eldre enn 3 mnd må oppfylle følgende krav:
- katten skal være ID merket før rabiesvaksinering. Kun microchip er gyldig ID-merking for katter merket etter 3 juli 2011. ID-nummeret skal være oppgitt i passet.
-det er ingen krav til behandling mot revens dvegbendelorm for katter.
-katten skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefalinger. Første vaksinering er gyldig først 21 dager etter at vaksinen er gitt.
-katten skal ha godkjent EU-pass. Passet skal inneholde informasjon om navn til eier, ID-merking, vaksiner og parasittbehandlingene. 

For innførsel av katter yngre enn 3 mnd og ved innførsel fra land utenom EU gjelder eget regelverk.

Krav til transportbur

Flyselskapene har regler for hva slags transportbur du kan frakte dyrene i. Dyret må kunne stå oppreist, det må også kunne snu seg helt rundt i buret. I tillegg må må buret være så solid at det ikke kan klemmes ut av fasong. Flyselskapene godkjenner ikke sammenleggbare bur fordi de kan klappe sammen under transport. Sjekk alltid med flyselskapet om det buret du har er godkjent. Endel flyselskap tillater katter inne i kabinen, men dette varierer så det er lurt å sjekke med det enkelte selskap.

GOD TUR !!!
 
Skriv ut
 
 
 
 
Copyright Groruddalen Dyreklinikk AS 2013
Stovner Senter 3, 0985 OSLO
TLF: 22 78 84 84

 

Godkjent dyreklinnik