Behandling av innvollsorm hos katt

Statens legemiddelverk kom i mars 2010 med nye retningslinjer for behandling av innvollsorm hos hund og katt.

Her gjengis de mest aktuelle punktene for katteeiere.

Alle midler mot innvollsorm er fra 01.07.09 reseptbelagte. Unntaket er Droncit (praziquantel) som kun brukes mot bendelorm ved innreise fra Sverige.

Forebyggende behandling gis rutinemessig for å unngå import av parasitter eller som følge av pålagt behandling ved importert av dyr. Les egne regler om import av dyr her.

For å redusere smittepresset i miljøet er det også viktig med gode hygienerutiner, bla regelmessig fjerning av avføring og ikke fòre med ferskt rått kjøtt/ferskt slakteavfall.

Følgende generell behandlingsstrategi er anbefalt:

Behandling mot innvollsorm skal baseres på kliniske symptomer og bekreftet diagnose
Rutinemessig behandling av friske voksne katter er unødvendig og anbefales ikke. UNNTAK: katter som er ute og jakter og spiser byttet og der det regelmessig blir påvist spolorm/bendelorm hos individet skal det behandles.
Rutinemessig behandling mot spolorm hos kattunger anbefales

Spolorm

Denne antas å være relativt vanlig hos utekatter, og spesielt hos unge katter. Kattunger kan smittes via morsmelken. Unger etter utekatter bør rutinemessig behandles mot spolorm før de forlater oppdretter. Første behandling bør skje før 3 ukers alder og deretter ved avvenning for å unngå utvikling av voksne eggproduserende spolorm i tarmen.

Unger etter innekatter er mindre utsatt for smitte og behandles kun ved avvenning. Vi anbefaler Banminth pasta til behandling av kattunger.

Behandling av voksne innekatter anbefales kun etter påvist infeksjon vha avføringsprøve
Behandling av voksne utekatter etter behov, dvs rutinemessig dersom de jakter og spiser fugler/smågnager og er kjent for å få innvollsorm. Det anbefales da et kombinasjonspreparat.
Katter som ikke jakter eller spiser byttet anbefales behandling kun etter påvist smitte

Bendelorm
Denne antas å være vanlig hos utekatter med tilgang og inntak av fugl/smågnager. Voksne utekatter bør dermed behandles rutinemessig og det anbefales et kombinasjonspreparat som tar både spolorm og bendelorm.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående behandling av innvollsorm hos din katt.

Kilde: Statens Legemiddelverk ”Endoparasittbehandling av hund og katt” Mars 2010
 
Skriv ut
 
 
 
 
Copyright Groruddalen Dyreklinikk AS 2013
Stovner Senter 3, 0985 OSLO
TLF: 22 78 84 84

 

Godkjent dyreklinnik