Id-merking

ID-merking av kaniner

Kaniner kan ID-merkes med en ID-chip. Dette er en liten brikke på størrelse med et riskorn som kan sprøytes inn under huden til kaninen. Dersom kaninen skulle komme på avveie kan chippen leses med en chip-leser og eier spores opp.

Opplysninger i tilknytning til chipen (navn på kaninen, eier, adresse, telefonnummer) lagres i et sentralt register administrert av Dyreidentitet (www.dyreidentitet.no). Ved å gå inn på deres sider og skrive inn ID nummeret får man opp navn, adresse og telefonnummer til eier. Det er viktig å melde fra til Dyreidentitet ved adresseendring, endring av telefonnummer eller ved eierskifte, slik at de til enhver tid har oppdaterte opplysninger om kaninens eier.

 
Skriv ut
 
 
 
 
Copyright Groruddalen Dyreklinikk AS 2013
Stovner Senter 3, 0985 OSLO
TLF: 22 78 84 84

 

Godkjent dyreklinnik