Reise med hund

Hunder som innføres til Norge fra utlandet må oppfylle krav til ID-merking, pass, rabiesvaksinering og bendelormbehandling.

Regler for innførsel til Norge fra utlandet

Her følger et utdrag fra regelverket fastsatt av mattilsynet. For mer inngående informasjon anbefales det at eier før evt reise går inn på www.mattilsynet.no/reise med dyr der det til enhver tid er oppdatert informasjon. Husk det er eiers ansvar at hunden tilfredsstiller de til enhver tid gjeldene krav fastsatt av mattilsynet.

Innførsel fra Sverige: NB nye regler fra 1.mai 2013
- Alle hunder må være id-merket med micro-chip
- Alle hunder må ha gyldig pass.
- Det kreves at hunder eldre enn 3 mnd behandles mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis), med godkjent preparat inneholdene praziquantel. Tablettene kan kjøpes reseptfritt på apotek i Norge og Sverige. Behandlingen skal være gjennomførtmellom 24 timer og 120 timer  før innreise, og skal dokumenteres i passet av veterinær.
Etter første behandling kan hunder som reiser regelmessig mellom Norge og Sverige behandles hver 28 dag istedet for pr reise.dette skal også dokumenteres i passet. 

Innførsel fra øvrige EU- land: NB nye regler fra 1.mai 2013

Hunder eldre enn 3 mnd må oppfylle følgende krav:
- hunden skal være ID merket før rabiesvaksinering. Kun microchip er gyldig ID-merking for hunder merket etter 3 juli 2011. ID-nummeret skal være oppgitt i passet.
-hunden skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) med godkjent preparat (praziquantel) mellom 24 timer og 120 timer  før innreise til Norge, behandlingene skal attesteres i passet av veterinær.
-hunden skal være vaksinert mot rabies etter vaksineprodusentens anbefalinger. Første vaksinering er gyldig først 21 dager etter at vaksinen er gitt.
-hunden skal ha godkjent EU-pass. Passet skal inneholde informasjon om navn til eier, ID-merking, vaksiner og parasittbehandlinger.


For innførsel av hunder yngre enn 3 mnd og ved innførsel fra land utenom EU gjelder eget regelverk.

Krav til transportbur

Flyselskapene har regler for hva slags transportbur du kan frakte dyrene i. Dyret må kunne stå oppreist, det må også kunne snu seg helt rundt i buret. I tillegg må må buret være så solid at det ikke kan klemmes ut av fasong. Flyselskapene godkjenner ikke sammenleggbare bur fordi de kan klappe sammen under transport. Sjekk alltid med flyselskapet om det buret du har er godkjent. Endel flyselskap tillater mindre hunder inne i kabinen, men dette varierer så det er lurt å sjekke med det enkelte selskap.

Reisesyke hos hund

Mange eiere opplever at hundene deres mistrives under reising.
Det er som regel kvalme eller stress/redsel som plager hunden når de er ute på reise med ulike transportmidler. De mest fremtredende symptomene er oppkast, sikling, uro og pesing. Bjeffing og uling er også ganske vanlig.
Det er flere tiltak eieren kan gjøre for å gjøre reisingen mer behagelig for hunden. Når det gjelder bilkjøring anbefales tidlig tilvenning med flere kortere turer. Når dette fungerer kan lengden gradvis økes.

Kvalmedempende medisiner som for eksempel Postafen kan benyttes med god effekt for de hundene som kaster opp. Postafen kjøpes reseptfritt på apotek. Postafen hjelper mot kvalme, men ikke mot angst/redsel. Man bør gi Postafen et par timer før reisen. Doseringen på disse tablettene er 1-2mg/kg. En middels stor hund på ca 25 kg kan få 1 tablett. Dyrene blir ofte trøtte av tablettene.
Veterinæren kan også foreskrive egne reisesyketabletter produsert til hund. Disse heter Cerenia og skal gis senest 1t før reisen starter.

Andre typer beroligende og stressdempende hjelpemidler er feromoner. Disse anbefales brukt som eneste behandling eller som tilleggsbehandling til reisesyketabletter. Feromoner får du hos veterinæren din. Produktet heter Adaptil og er et hjelpemiddel for å redusere hundens stressnivå. Det gir hunden en følelse av ro og tilfredshet i fremmede omgivelser. Produktet utnytter hundens egne duftstoffer, og har de samme egenskaper som hundens naturlige feromoner. Adaptil er en syntetisk analog til tispens beroligende feromon, og blir ikke klassifisert som et legemiddel. Ved å bruke Adaptil vil man gi hunden en følelse av trygghet og eliminere uønsket adferd.


GOD TUR !!!

 
Skriv ut
 
 
 
 
Copyright Groruddalen Dyreklinikk AS 2013
Stovner Senter 3, 0985 OSLO
TLF: 22 78 84 84

 

Godkjent dyreklinnik