Behandling av innvollsorm hos hund.

Statens legemiddelverk kom i mars 2010 med nye retningslinjer for behandling av innvollsorm hos hund og katt. Her gjengis de mest aktuelle punktene for hundeeiere.

Alle midler mot innvollsorm ble fra 01.07.09 reseptbelagte. Unntaket er Droncit (praziquantel) som kun brukes mot bendelorm ved tilbakeførsel av hund fra utlandet.

Ved tilbakeførsel av hund fra utlandet gis forebyggende behandling rutinemessig for å unngå import av parasitter og som følge av pålagt behandling ved importert av dyr. Les egne regler om import av dyr her.

For å redusere smittepresset i miljøet er det også viktig med gode hygienerutiner, bla regelmessig fjerning av avføring og ikke fòre med ferskt rått kjøtt eller ferskt slakteavfall.

Generelle retningslinjer er at behandling av hund primært skal startes etter bekreftet infeksjon med innvollsorm. Dette gjøres ved undersøkelse av avføringsprøve..

Følgende behandlingsstrategi er anbefalt:
•Behandling mot innvollsorm skal baseres på kliniske symptomer og bekreftet diagnose
•Rutinemessig behandling av friske voksne hunder er unødvendig og anbefales ikke
•NB! Rutinemessig behandling mot spolorm hos valper og diende tisper anbefales

Spolorm


Dette er den vanligste innvollsormen hos hund i Norge. Det er vanlig at valper smittes fra tispa allerede mens de ligger i livmoren og/eller via morsmelken. Voksne hunder har lav forekomst av spolorm i tarmen, men man antar at valper og unge hunder har høyere forekomst av spolorm.

Dersom en voksen hund smittes av spolorm vil spolorm larvene oftest vandre ut i vevene og bli liggende i ”hvilestadiet”. Når tispa blir drektig aktiveres hvilestadiet og tispa vil da kunne smitte valpene sine i livmoren eller via morsmelken. Tisper med valper kan utvikle voksne spolorm i tarmen etter smitte av halvvoksne spolorm fra valpenes oppkast og avføring. Det er viktig å bryte denne smittesyklusen og smitte til miljøet ved å rutinemessig behandle valpene.
•Valper behandles allerede fra 2 ukers alder, deretter med 2 ukers intervall fram til 12 ukers alder.
•Diegivende tisper behandles sammen med valpene når valpene er 4 uker gamle.
•Unghunder behandles ved 6 mnd alder.
•Eldre/voksne hunder behandles kun etter påvist infeksjon.

Bendelorm


Bendelorminfeksjon er lite utbredt blant hunder som oppholder seg kun i Norge. Forekomsten avhenger av nærvær av smittede mellomverter, som bla smågnager. Det betyr at hunden må spise en smittet mellomvert for selv å bli infisert. Behandling anbefales kun etter påvist infeksjon.

I forbindelse med import og tilbakeførsel av hund (og katt) må behandling mot bendelormen Echinococcus multilocularis utføres i henhold til gjeldene regelverk pga risiko for smitte til mennesker. Les om reglene her.

Ta kontakt med oss dersom du skulle ha spørsmål angående ormebehandling av din hund.

Kilde: Statens legemiddelverk ”Endoparasittbehandling av hund og katt” Mars 2010.
 
Skriv ut
 
 
 
 
Copyright Groruddalen Dyreklinikk AS 2013
Stovner Senter 3, 0985 OSLO
TLF: 22 78 84 84

 

Godkjent dyreklinnik