ID-merking av ilder

Ildere har lett for å komme på avvei, derfor er det en stor fordel å ID-merke dem.

Ilderen kan ID-merkes med en ID-chip. Det er en liten brikke på størrelse med et riskorn som blir lagt inn under huden med en sprøyte. Nummeret på chipen registreres i en database sammen med informasjon om hvem som er eier. Dersom ilderen kommer på avveie kan chippen leses av hos veterinær og eieren kan dermed spores opp. Alle som jobber med bortkomne dyr, dvs Dyrebeskyttelsen, Politiet, Falken ,Viking og landets veterinærer er klar over dette merkesystemet og sørger for at dette blir sjekket.
Opplysninger i tilknytning til chipen (navn på dyr, eier, adresse, telefonnummer) lagres i et sentralt register administrert av Dyreidentitet (www.dyreidentitet.no). Ved å gå inn på deres sider og skrive inn ID nummeret får man opp navn, adresse og telefonnummer til eier. Det er viktig å melde fra til Dyreidentitet ved adresseendring, endring av telefonnummer eller ved eierskifte, slik at de til enhver tid har oppdaterte opplysninger om dyret.

 
Skriv ut
 
 
 
 
Copyright Groruddalen Dyreklinikk AS 2013
Stovner Senter 3, 0985 OSLO
TLF: 22 78 84 84

 

Godkjent dyreklinnik